Tekstvak: Informatie

2008 -2009

In het Meerjarenbeleidsplan Communicatie en Informatie 2005-2009 van de Veenplas zijn de volgende  doelstellingen opgenomen:

§ Het minimaliseren van technische ICT-werkzaamheden door niet technische medewerkers;

§ Ontwikkelen van een digitale leeromgeving voor leerlingen;

§ Het bevorderen van kwalitatief goede inhoudelijk ondersteuning aan leerkrachten bij het gebruik van ICT in de klas;

§ Het streven om binnen een aantal jaar op elk bureau een laptop/pc te realiseren.

 

De techniek is uitbesteed aan EMJEE., de laptop voor elke groep is gerealiseerd en voor de kwalitatief goede inhoudelijke ondersteuning aan leerkrachten werden de VIC-ers aangesteld.

 

Linda Humme, ook leerkracht van groep 6,  heeft op de Nicolaasschool al veel bereikt met haar kennis en vaardigheden op ICT-gebied. Naast de website van de Nicolaasschool, scholing van teamleden, besteedde zij veel aandacht aan het verwerken van gegevens in Excel , maakte een start met digitale rapportage en ontdekte de aantrekkelijke kanten van het SMARTBoard. Voor 2008-2009 heeft Linda een twaalftal workshops gegeven, waarin leerkrachten de mogelijkheden van het SMARTBoard leerden kennen.  Linda heeft door andere werkzaamheden haar VIC- schap op moeten geven, maar blijft bereikbaar voor raad op SMART gebied.

 

Jacqueline Schrama, heeft de ontwikkelingen op ICT-gebied op Aeresteijn al jarenlang gevolgd als ICT-coördinator. Haar uitgangspunt is: ICT gebruiken als middel om onderwijsdoelen te bereiken.

Het Veenplas ICT-coördinatoren-overleg biedt de mogelijkheid om alle opgedane kennis te delen.

Voor het komende jaar zijn er 4 bijeenkomsten gepland, waarin vooral de ontwikkeling van een nieuw ICT beleid aandacht zal krijgen.

 

Vorig schooljaar is op alle scholen het OAS van DotComSchool geďntroduceerd. De implementatie van dit administratiesysteem en leerlingvolgsysteem is één van de kernactiviteiten van de VIC. Zowel directieleden, administratiemedewerkers, IB-ers, leerkrachten als ICT-coördinatoren zullen hiermee moeten leren werken.

 

In 2009 is ook Ruud van Geene aangesteld als VIC-er.  Ruud is al jarenlang ICT- coördinator op de Vosseschans en zal deze taak één dag per week uitvoeren, naast zijn werkzaamheden als bovenbouwcoördiator, ICT-er en IB-er op de Vosseschans.